Ik zie geregeld teams waarin medewerkers allerlei taken oppakken, zonder echt het nut ervan in te zien en ook niet altijd gemotiveerd zijn. En uiteraard met de beste bedoelingen hoor. Ik geef hen dan het volgende advies:
Om goed samen te werken binnen je team is het belangrijk om te weten waar je samen voor staat. Kijk wat de visie en missie van de organisatie is en definieer dan gezamenlijk een helder teamdoel. Dit geeft focus en het versterkt je motivatie. Anders blijf je naar eigen inzicht je werk doen, zoals jij denkt dat goed is. Alle taken binnen je team dragen bij aan dat teamdoel. En vraag je dus geregeld af: klopt ons teamdoel nog en dragen mijn werkzaamheden nog steeds hieraan bij? Bespreek dit in je team en maak indien nodig samen nieuwe keuzes. Het brengt je onderlinge samenwerking VERder.
#samenwerking
#teamontwikkeling