Tip 9, maak werkdruk bespreekbaar.

Ik ben zo druk, ik weet niet wat ik het eerste of laatste moet doen, hoor je een collega in je team zuchten. Je hebt zelf ook veel te doen, maar je hebt het eigenlijk wel onder controle.
Op de vraag of je kunt helpen krijg je een vaag antwoord. Je collega weet het even niet meer, eigenlijk zit hij er doorheen. Je vraagt je af wat je kan doen om toch te helpen, want je wilt ook niet dat hij volledig uitvalt.
Hoe zou het met de andere collega’s in mijn team zijn? Hebben zij tijd om te helpen of hebben ze het ook te druk? Misschien wel goed om dit te bespreken tijdens ons werkoverleg volgende week. Want dat er wat moet veranderen is wel duidelijk. Maar wat dat dan moet zijn?

Binnen je team je zorgen bespreken is een mooie eerste stap! Het zal ongetwijfeld bij iedereen de nodige vragen oproepen. Hoe zit het nu precies? Wat kunnen we er samen aan doen? Wat gaat ons helpen? Kunnen we het werk anders gaan organiseren of werk doorschuiven? Misschien moeten we aan onze manager vragen of we extra hulp kunnen krijgen.

Probeer met elkaar een helder beeld te krijgen; overzicht geeft inzicht. En op basis daarvan kun je als team een vervolgstap zetten. En je steunt je collega en eigenlijk je hele team, dat je samen naar een oplossing kijkt. Het leidt tot meer verbinding. Dat maakt je als team sterker.
Op deze manier aan de slag gaan binnen je team vraagt investeren aan de voorkant, maar gaat je VERder helpen aan de achterkant.

#teamontwikkeling
#samenwerking