Ben jij een DIM’er of een DIP’er?

Je maakt vast wel eens een overleg met je team mee, waarin flink gediscussieerd wordt. Er worden allerlei problemen op tafel gelegd en iedereen heeft er een mening over. De discussies gaan vaak helemaal de verkeerde kant op; er ontstaat alleen maar meer frustratie. Je voelt je energie weglekken en je ziet het ook bij je collega’s. Eigenlijk gedragen jullie je als een DIP’er, Denken In Problemen.

Geldt dat ook voor jou? Probeer er maar op te letten een volgende keer. En ga je dan gedragen als een DIM’er, Denken In Mogelijkheden. Ga meer oplossingsgericht communiceren: “Wat als we nou eens…” Door de hier de focus om te leggen krijg je een positieve manier van denken en ga je effectiever met elkaar aan de slag.

#samenwerking
#teamontwikkeling
#persoonlijkleiderschap