Tip 4 gaat over werken aan je team.

Het helpt een team om als leidinggevende eens echt met de medewerkers in gesprek te gaan. Om te luisteren wat er speelt, welke emoties en overtuigingen er leven in het team. Door het delen en bespreekbaar maken van deze onzekerheid en frustraties groeit het onderlinge vertrouwen en ontstaat er verbinding. Dat draagt bij aan een betere samenwerking in het team, maar ook met jou als leidinggevende. Probeer het maar eens!

#samenwerking #teamontwikkeling