We zijn nu een aantal maanden aan de slag met mijn team. Er zijn al mooie stappen gezet. Goed dat we zijn gestart met een helder doel voor dit team en de taken die daarbij horen. Dat heeft de medewerkers al veel duidelijkheid gegeven. Ik zie dat ze verschillende verbeteringen hebben doorgevoerd en ze hierdoor een stuk efficiënter werken. Het helpt ook dat ik ze op onderdelen meer verantwoordelijkheden heb gegeven. Dat is voor mij natuurlijk ook prettiger.
“Ja, ze hebben al mooie stappen gezet. En goed dat je ze meer vertrouwen geeft, dat maakt het team zelfstandiger en geeft jou meer ruimte om te werken aan de toekomst van je bedrijf.”

Ik zie meer rust in het team maar ook nog wel wat weerstand, daar schrok ik wel van.
“Dat snap ik, ik zag dat ook bij het laatste teamoverleg. Veranderen kost tijd; oude gewoonten loslaten en nieuwe gewoonten normaal gaan vinden, dat geeft af en toe wat frustratie. Laten we daar in een volgende teamoverleg wat meer bij stilstaan. We vragen of het herkenbaar is.
We kijken wat er achter zit en hoe we hen kunnen helpen.” 

Wat zou de komende tijd nog meer nodig zijn?
“Ik hoor dat ze elkaar steeds meer opzoeken bij een probleem en niet meer in hun eentje worstelen, maar niet goed weten hoe ze samen tot een goede oplossing kunnen komen. Dus dat lijkt me een volgend actiepunt voor het team. Ik sluit binnenkort bij hun werkoverleg aan om te kijken hoe ze dit overlegmoment hiervoor effectiever kunnen gaan benutten.”

Fijn dat je het team op deze manier ondersteunt; ik zie ze langzaam groeien naar een sterker team. Dat ga ik ze vertellen de volgende keer en ik combineer dat met een etentje. Die waardering hebben ze wel verdiend. Bedankt Erna dat je ons hierin zo goed en prettig begeleidt!

Veranderen kost tijd – SOM (somonline.nl)