Je wilt veranderingen doorvoeren in je bedrijf, een nieuw product op de markt brengen of meer advies aan klanten gaan geven. Dat past binnen je bedrijfsvisie. Hiervoor een strategie opzetten is één ding. Ze uitvoeren en omzetten in concrete resultaten is een ander verhaal. Is het voor jou ook een worsteling? Waar begin je mee en hoe betrek je je medewerkers erbij? Drie tips voor het vertalen van je strategie naar uitvoering.

TIP 1

Beschrijf je strategie zo concreet en helder mogelijk. Daarbij heb je de focus op de klant en niet op je interne organisatie. Door op die manier te kijken is een organisatie meer op de buitenwereld gericht en daardoor beter in staat om zich sneller aan veranderende omstandigheden aan te passen. Het resultaat van dit proces, de strategie, geeft aan hoe je de bedrijfsdoelen wilt gaan realiseren. Bedenk het niet in je eentje maar maak gebruik van je organisatie. Er zit meer kennis dan je denkt.

TIP 2

Vertaal deze strategie naar je organisatie. Wat betekent het voor de verschillende teams? Welke werkzaamheden vloeien er uit voort? En wie gaat er mee aan de slag? Naast de vakinhoudelijke vertaling van de strategie kijk je ook naar de vertaling in de bedrijfsvoering. Wat betekenen de werkzaamheden voor je processen? En welke ondersteuning is nodig vanuit bijv. je HR medewerker of financiële controller? Hier is interne focus belangrijk; de teams moeten investeren in het zich eigen maken van het anders gaan werken en zich niet laten afleiden door de waan van de dag.

TIP 3

Na het invoeren van de werkzaamheden en de vertaling in je organisatie ga je geregeld checken hoe het loopt. Heeft de gekozen uitvoering geleid tot de gewenste resultaten? Zo niet, dan ga je bijsturen. Hierbij betrek je ook de organisatie en ben je helder in je communicatie. Dit geeft meer draagvlak bij je medewerkers.

 

Meer weten? Neem contact met me op!