“Nou Erna! Het teamgesprek heeft plaatsgevonden. En het ging er best heftig aan toe. Ik heb gezegd dat ik ze heel hard zie werken en dat ze ondanks het overwerken vaak maar net de planning halen. Eigenlijk is dat niet gezond. Gelukkig zag het team dat zelf ook in. De collega’s waren opgelucht dat ik er over begon en daarna kwamen er hele verhalen los. Samen hebben we eigenlijk de conclusie getrokken dat we dit komende tijd willen veranderen. Ik ben blij dat ik met ze in gesprek ben gegaan.”

Fijn dat het teamgesprek goed verlopen is. En mooi dat je dit hebt doorgezet. Wat is er daarna gebeurd?

“Ik heb een tijdelijke kracht aangenomen die het achterstallig werk inhaalt. Zo krijgt het team weer wat lucht en ruimte om te kijken hoe het anders moet. Maar ik weet niet zo goed hoe het nu verder moet…”

 We gaan een teamoverleg plannen om te kijken waar ze tegenaan lopen. Ligt er structureel te veel werk? Hoe lopen de processen? Hoe is de onderlinge communicatie? Vervolgens gaan we een doel stellen. Dat moet natuurlijk wel aansluiten met jouw bedrijfsvisie. En van daaruit gaan we acties bepalen. Ik ga jullie daarin begeleiden om te zorgen dat de veranderingen goed worden opgepakt. Voor mij is het belangrijk om te kijken naar de formele en informele patronen binnen het team, én in relatie met jou als leidinggevende. We gaan kijken welke verbeteringen het team kan doorvoeren waardoor ze efficiënter en effectiever gaan werken. Ook kijk ik hoe ze overleggen en communiceren met elkaar en met jou. Uiteindelijk is het doel meer werkplezier. Dit team gaat de komende tijd investeren in zichzelf. Die ruimte geef je ze nu en die gaan we goed benutten. 

“Dat is een mooi plan. Fijn dat je ons daarbij wilt helpen.”

Hoe maak je een team sterker? – SOM (somonline.nl)